Трудово право. Осигурително право. Медицинско право

 Консултации и съдействие на работодатели, работници и служители в областта на трудовото и осигурителното законодателство;

 Консултации, съдействие и процесуално представителство в защита правата на работници и служители при уволнение и нарушаване на осигурителните им права;

 Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики; 

  Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство - документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;

 Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;

   Искове и дела срещу застрахователи;

   Обезщетения при ПТП, трудови злополуки, щети от туроператори и др.;

  Изготвяне на жалби и сигнали до здравни и др. институции при нарушаване на правата на пациента или медицински лица, при отказ за оказване на навременно лечение или отказ за лечение в чужбина;

   Изготвяне на съдебно - медицинска експертиза (СМЕ);

   Съдействие за изготвяне на медицински експертизи.

   В практиката може да се разграничат двете понятия „медицинска грешка” (грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес) и „лекарска грешка” (персонални неправилни действия или бездействия). Също така се използва понятието „небрежност”, което е липса на старание и / или пропуск да изпълниш задълженията си. Някои от събитията, които изискват незабавна реакция за действие и за които може да се търси отговорност на виновните лица по съдебен път са:

  Грешна диагноза;

  Грешно подадено лекарство или забавяне на лекарството;

  Забавяне на лечението, чакане за преглед;

  Получена алергична реакция;

  Опериране на грешен орган;

  Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура;

  Вътреболнични инфекции;

  Следоперативни усложнения. Инвалидизация след проведено лечение;

  Смърт на пациент;

  Работа с повредена апаратура;

  Усложнения в резултат на лечебно – диагностични процедури;

  Липса на професионална компетентност или квалификация;

 Лекарска небрежност;

 Извършено частично лечение (недостатъчност, неадекватност на лечението);  

 Травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".