Събиране на вземания. Изпълнително производство

    Съдействие при събиране на просрочени вземания при зачитане на интересите както на кредитора, така и на длъжника;

    Изготвяне и изпращане на покани за доброволно изпълнение и / или за стартиране на процедура по изпълнително производство с цел принудително събиране на дълга.

    Предварително проучване на имущественото състояние на длъжника и изработване на конкретна стратегия за събиране на дължимите суми; 

   Процесуално представителство по обезпечителни, заповедни, искови, арбитражни и изпълнителни производства.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".