Обществени поръчки

   Съдействие при изготвянето и контрола на документите за участие; 

  Участие в правната оценка на офертите на търга; 

  Консултации във връзка с изискванията за подаване на жалба - водене на преговори;   Изясняване на въпроси на участниците в търга; 

  Подготовка и провеждане на разяснителни обсъждания и преговори; Започване и защита при процедурата по обжалване и дела за обезщетение; 

  Съдействие при проектирането и изготвянето на обявителните документи за търга и на договорните документи; 

  Консултиране на публичния възложител при провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка;

  Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите; 

  Консултиране на участниците при нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки; 

  Представителство на публичните възложители и на кандидатите в процедурата по контролна проверка; 

  Упражняване на искове за щети към неизправни изпълнители;

   Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител при незаконни договори.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".