Наказателно право

  Съдействие пред полицейските и следствените органи във фазата на досъдебното производство;

  Съдействие при изготвяне на жалби към Прокуратурата и други съдебни органи;

  Процесуално представителство по наказателни дела.

  Действие на наказателноправните норми по отношение на лицата и във времето; 

  Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост;

  Субективната страна на престъплението;

  Стадии на умишленото престъпление; 

  Съучастие в престъпление; 

  Множество престъпления и усложнена престъпна дейност;

  Съвкупност от престъпления и рецидив;

  Наказателна отговорност и наказание; 

  Принципи за определяне на наказанието; 

  Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;

  Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание; 

  Престъпления против Република България; 

  Престъпления против телесната неприкосновеност на човека. Престъпления против живота; 

  Престъпления против здравето;

  Престъпления против свободата на човека. Престъпления против честта, достойнството и доброто име;

  Престъпления против половата неприкосновеност на човека и против половата нравственост; 

  Престъпления против правата на гражданите; 

  Престъпления против собствеността;

  Присвоявания. Обсебване и длъжностно присвояване; 

  Измама и документна измама;

  Изнудване. Злоупотреба с доверие, отношение към измамата; 

  Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане на чужди вещи; 

  Престъпления против стопанството. Общи стопански престъпления и престъпления против кредиторите. Престъпления в отделните стопански отрасли. Престъпления против паричната и кредитната система;

  Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система; 

  Дела за реабилитация на осъдени лица.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".