Право на интелектуалната собственост. IT право. Медийно право

   Регистрация на търговски марки, патенти, лицензи, ноу - хау;

   Защита на авторското право и сходните с него права;

   Консултации по сключени онлайн договори, спорове с доставчици на онлайн услуги, в т.ч. чрез търговска дейност в Интернет.

   Представителство при спорове по отношение на Интернет домейни – по съдебен, арбитражен ред, при специални регистърни и спорни производства при регистратори на домейн адреси;

   Изготвяне на договори с предмет права върху домейн; 

   Представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права;   

   Консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи, както и изготвяне на клаузи за изключване отговорността на доставчици на услуги и др.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".