Административно право

  Административно – правни спорове;

  Изготвяне на жалби по административни актове;

  Оспорване на и защита при административни наказания.

   Условия за редовно действие на административни актове;

  Недействителност на административните актове;

  Административна принуда;

  Административнонаказателна отговорност; 

   Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията; 

   Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи и нормативни административни актове; 

   Възобновяване на производства по издаване на административни актове; 

   Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция. 

   Оспорване на основата на специална клауза; 

   Касационно производство; 

   Отмяна на влезли в сила съдебни актове; 

   Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; 

   Изпълнение на административни актове и съдебни решения; 

   Производство по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания; 

   Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство; 

   Възобновяване на административнонаказателни производства; 

   Изпълнение на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".